Dr. A. Mete ÇAKMAKCI

Genel Sekreter Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Dr. Çakmakcı 2009 yılından beri TTGV Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Dr. Çakmakcı TTGV’yi bu amaçla kurulmuş iştiraki Teknoloji Yatırım A.Ş. dahil olmak üzere farklı özel sermaye ve girişim sermayesi fon ve fonların fonunda temsil etmektedir.

Çakmakcı zaman zaman önde gelen üniversitelerde teknoloji ve yenilik yönetimi konusunda ders ve seminerler vermektedir. Güncel profesyonel ilgi alanları araştırma, teknoloji ve yenilik alanlarında politika ve program geliştirilmesi, teknoloji odaklı sanayi politikası, yüksek teknolojide bölgesel ve ekosistem gelişimi; yüksek teknoloji firmalarında iş stratejisi geliştirme, organizasyon ve büyüme yönetimi ile kar amacı gütmeyen misyon kurumlarda strateji ve kapasite geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. Dr. Çakmakcı girişim sermayesi konusunda Kauffman Fellow’dur.

Kendisinin ODTÜ’den Elektrik ve Elektronik Mühendisliği dalında lisans (1990), Üretim Mühendisliği alanında minör derecesi ile Elektrik Mühendisliği alanında da ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır. (1993 ve 1998)