Buğra Avcı

GEN Türkiye, Ülke Müdürü

Buğra, sürdürülebilir kalkınma, finansal bilinç, dijital beceri geliştirme ve kapsayıcı girişimcilik alanlarında özel sektör, Birleşmiş Milletler kurumları, kamu sektörü, STK’lar ile çok ortaklıklı projeler geliştirdi ve yürüttü. 2012 yılından 2017 yılına kadar Habitat Derneği’nde gönüllü olarak farklı projelerde görev aldı. 2014 yılında kurduğu Sosyal İklim Derneği ile iklim eylemi ve gençlik katılımı alanlarında projeler ve faaliyetler hayata geçirdi. 2017 yılından beri Habitat Derneği’nde sırasıyla Eğitim Koordinatörü, Proje Yöneticisi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak görev yaptı. Uluslararası networkler ile ilişkilerin yürütülmesi, uluslararası ortaklıkların kurulması, proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde görev aldı. Şu an, Habitat Derneği’nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak ve proje geliştirme, uluslararası ilişkiler ve kapsayıcı girişimcilik programlarından sorumludur.