ÇALIŞMA GRUPLARI

GEN TR Çalışma Grupları

1.Global Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu

Amacı:

Çalışma grubu 1’in amacı Türkiye’deki girişimcilerin global ekosistemde rekabet edebilmesi için girişimcilik kaslarının güçlenmesine destek olmak, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde tanınmasını sağlamak ve Türkiye’deki girişimcileri yurtdışındaki iyi uygulamalar ve yatırımcılarla buluşturmaktır.

Çalışma Grubu Sorumlusu: Hande Çilingir

Çalışma Grubu Üyeleri:


2.Türkiye'nin Girişimcilik Kültürünü Geliştirme ve İletişim Çalışma Grubu

Amacı:

Çalışma grubu 2’nin amacı Türkiye’deki girişimcilik kültürünü geliştirmek, girişimcilik alanında yürütülen çalışmaların bilinirliğini artırmak ve girişimciler ile uzmanlar arasında bilgi paylaşımının artmasını sağlamak amacıyla etkinlik ve programlar tasarlamak ve yürütmektir.

Çalışma Grubu Sorumlusu: Gülden Yılmaz

Çalışma Grubu Üyeleri:

 

3. Girişimcilik Politikaları Çalışma Grubu:

Amacı:

Çalışma grubu 3’ün amacı Türkiye’deki girişimcilik politikalarının üretilmesini ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektir.

Çalışma Grubu Sorumlusu: Göktekin Dinçerler

Çalışma Grubu Üyeleri:

4. Girişimcilik Destek Mekanizmaları Çalışma Grubu

Amacı:

Çalışma grubu 4’ün amacı 4.  Türkiye’de gelecek vaat eden girişimcileri belirlemek, girişimcilerin finansmana ve diğer destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Çalışma Grubu Sorumlusu: Gökçe Kabatepe

Çalışma Grubu Üyeleri: